Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Vakantie rooster 2022-2023

Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie 15-10-2022 t/m  23-10-2022 

Kerstvakantie 23-12-2022 t/m  08-01-2023 

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m  05-03-2023 

Pasen 07-04-2023 t/m  10-04-2023 

Meivakantie 22-04-2023 t/m  07-05-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 t/m  21-05-2023 

Pinksteren 28-05-2023 t/m  29-05-2023 

Zomervakantie 20-07-2023  

 

Studiedagen dat alle leerlingen vrij zijn 

Vrijdag 14 oktober 2022 

Maandag 28 november 2022 

Maandag 6 maart 2023 

Maandag 13 maart 2023  

Woensdag 17 mei 2023