Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Schooltijden

Dit schooljaar zijn de schooltijden dagelijks van 8:30 tot 14:15. Er is een inloop van 8:15 - 8:30. Om 8:30 moeten de kinderen ook echt in de klas zitten, want dan begint de eerste les.

De kinderen blijven over in de eigen groep, onder toezicht van de eigen leerkracht.