Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het team bij niet lesgebonden activiteiten. Bij feesten zorgen zij voor de aankleding, eten, drinken en alles wat er verder bij komt kijken.

De ouderraad organiseert samen met de school een aantal activiteiten: het sinterklaasfeest, de kerst- en de paasviering, het voorleesontbijt, de sportdag en de schoolverlatersavond.

De ouderraad komt vijf á zes keer per jaar bij elkaar, bij deze vergaderingen is ook altijd een vertegenwoordiging van het team aanwezig. 

Een goede sfeer binnen een school is heel belangrijk. Om de school hierbij te ondersteunen organiseert de ouderraad diverse activiteiten voor de kinderen zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest en pasen.

Bovengenoemde activiteiten worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt € 35,00 per jaar.

Eens per jaar wordt door de ouderraad verantwoording afgelegd over de financiën.

 Wilt u lid worden van de Ouderraad of vindt u het leuk om de ouderraad bij één of meer activiteiten te ondersteunen, neemt u dan via de administratie van de school contact op met één van onze leden, bezoek vrijblijvend een ouderraadvergadering of e-mail uw vraag of voorstel naar info@sbodetrapeze.nl