Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Directie

Op De Trapeze staan we ervoor dat ieder kind zichzelf mag zijn en zich op zijn eigen manier en eigen tempo mag ontwikkelen. Het stellen van duidelijke kaders waarbinnen de kinderen zich kunnen ontwikkelen is daar een belangrijk onderdeel van. Alle meesters en juffen werken er hard aan om school een veilige en leerzame plek te maken voor alle kinderen.

Het vervult mij met trots dat ik, als directeur, leiding mag geven aan dit team.

Juf Lotte