Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Staking 5 oktober

Donderdag 5 oktober a.s. gaan leraren uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken en is de basisschool van uw kind(eren) gesloten. 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
De vakbonden voor het onderwijs hebben alle leraren in het primair onderwijs opgeroepen om donderdag 5 oktober a.s. een hele dag te gaan staken. Een overgrote meerderheid van onze leraren heeft aan de oproep tot deze staking gehoor gegeven en laten weten gebruik te zullen maken van het stakingsrecht. Om de staking kracht bij te zetten, worden alle leraren opgeroepen die dag deel te nemen aan de stakingsmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag. 
 
Het besluit tot deze staking heeft tot gevolg dat er donderdag 5 oktober geen onderwijs aan uw kind(eren) zal worden gegeven en al onze scholen gesloten blijven. U kunt uw kind(eren) dan ook niet naar school brengen. Wij rekenen er op dat u deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren) en hopen op uw begrip en steun. 
 
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als  een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit niet geleid tot concrete toezeggingen vanuit de politiek. We horen in de media dat een nieuw kabinet van plan is om substantieel te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of dat genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag. Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!    
 
Met vriendelijke groet, 
 
de besturen van: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Salomo Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) Stichting Meer Primair Stichting Jong Leren Montessori Vereniging Haarlemmermeer