Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Nieuwsbegrip

Bij het vak begrijpend lezen zijn een aantal veranderingen ingevoerd; die hebben betrekking op begrijpend lezen in de groepen en op het huiswerk en een beloning.

De leerlingen werken met begrijpend lezen voortaan niet meer in de stamgroep, maar in niveaugroepen. Hierdoor is er meer tijd voor de uitleg op het niveau van uw kind(eren).

De leerlingen krijgen voortaan elke week uitleg over het werk van Nieuwsbegrip, dat thuis afgemaakt moet worden. Dit huiswerk kan op elke computer gemaakt worden. De leerlingen loggen in op Nieuwsbegrip en kunnen met hun eigen inlog code de twee taken maken: WOORDENSCHAT en ANDERE TEKSTEN. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om op de schoolcomputer hun werk te maken, als dat thuis niet lukt.

De teksten en woorden van het huiswerk passen bij het leesniveau van de kinderen. Het kan interessant zijn om de tekst samen met uw kind op de computer te lezen. Nieuwsbegrip kiest elke week actuele onderwerpen. Deze week gaat het over griep.

De leerkrachten van de stamgroep kunnen op hun schoolcomputer de resultaten van elke leerling volgen. Om het maken van huiswerk te stimuleren is er per groep een beloning. Als iedere leerling het huiswerk van die week af heeft verdient de stamgroep een ster. Er zijn al groepen waar drie sterren hangen. Bij zeven sterren is er een groepsbeloning. Wat dat is houden we nog even als verrassing.