Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Gezonde school

Gezonde kinderen leren beter. Daarom hebben we, in samenwerking met het Voedingscentrum, nagedacht over gezond eten en drinken op school. De afspraken die daaruit zijn voort gekomen kunt u HIER vinden.

Lees meer

Belangrijke data 2018-2019

We hebben de belangrijkste informatie voor dit schooljaar op een rijtje gezet in een handige download. 

Lees meer

Nieuwsbegrip

Bij het vak begrijpend lezen zijn een aantal veranderingen ingevoerd; die hebben betrekking op begrijpend lezen in de groepen en op het huiswerk en een beloning. De leerlingen werken met begrijpend lezen voortaan niet meer in de stamgroep, maar in niveaugroepen. Hierdoor is er meer tijd voor de uitleg op het niveau van uw kind(eren). De leerlingen krijgen voortaan elke week uitleg over het werk van Nieuwsbegrip, dat thuis afgemaakt moet worden. Dit...

Lees meer